Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


10-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr.18   [2024-06-27]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-197 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-198 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano 2023 m. įgyvendinimo ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-199 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-200 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-201 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-202 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-203 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-204 Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-205 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-206 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-207 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-208 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-209 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-210 Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-211 Dėl Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. TP-212 Dėl Raseinių meno mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 1
Pranckus Zigmas,
Prieš: 0


17.. TP-213 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. TP-214 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-182 „Dėl renginių organizavimo Raseinių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Gunevičius Rimas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Samienė Audra, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 3
Gustė Agnė, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta,
Prieš: 5
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Bardauskas Alfredas, Borkertienė Odeta, Miliešius Aurimas,


19.. TP-215 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. TP-216 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-245 „Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-217 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.. TP-218 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.. TP-219 Dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.. TP-220 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25.. TP-221 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26.. TP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27.. TP-223 Dėl pritarimo projektui „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 2
Pranckus Zigmas, Mielinis Algimantas,
Prieš: 0


28.. TP-224 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Miliešius Aurimas, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29.. TP-225 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių komandiruotės   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Ulickas Darius, Gunevičius Rimas, Kilčauskas Antanas, Ačienė Vida, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 6
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Bardauskas Alfredas, Borkertienė Odeta, Miliešius Aurimas, Stanaitytė Vakarė,


30.. TP-226 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


31.. TP-227 Dėl leidimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai dalyvauti 2021-2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos - Lenkijos programos trečiajame kvietime   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


32.. TP-228 Dėl leidimo Raseinių rajono kultūros centrui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


33.. TP-229 Dėl pritarimo projektui „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


34.. TP-230 Dėl pritarimo VšĮ Raseinių ligoninei įsigyti kompiuterinį tomografą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


35.. TP-231 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-112 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


36.. TP-232 Dėl pritarimo projektui ,,Sveikatos centro veiklos modelio diegimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


37.. TP-233 Dėl pritarimo projektui „Ilgalaikės priežiūros sveikatos paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


38.. TP-234 Dėl turto perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


39.. TP-235 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Raseinių rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


40.. TP-236 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Miliešius Aurimas, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


42.. TP-238 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokymo plaukti programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


43.. TP-239 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


44.. TP-240 Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


45.. TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero regalijų, mero ženklo, mero ir tarybos nario ženkliuko įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


46.. TP-242 Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


47.. TP-243 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


48.. TP-244 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Gunevičius Rimas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 4
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Bardauskas Alfredas, Miliešius Aurimas,
Prieš: 0


49.. TP-245 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teikiamų apdovanojimų nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


50.. TP-246 Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jonyla Edmundas, Mielinis Algimantas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


51.. TP-247 Dėl 2024 metų Valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Babonienė Ona, Juška Edgaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Kuzmarskis Vaidas, Mikolaitis Gintautas, Bielskis Linas, Ulickas Darius, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Gunevičius Rimas, Bardauskas Alfredas, Kilčauskas Antanas, Pranckus Zigmas, Ačienė Vida, Borkertienė Odeta, Gustė Agnė, Jermolajevas Airinas, Jonyla Edmundas, Miliešius Aurimas, Samienė Audra, Stanaitytė Vakarė, Kasputytė Greta, Radčenko Giedrius,
Susilaikė: 1
Mielinis Algimantas,
Prieš: 0