Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2018-02-19   [2018-02-19]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-58 Dėl pritarimo Raseinių r. Ariogalos gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-51 Dėl pritarimo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


4. TP-61 Dėl pritarimo Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veikl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-68 Dėl pritarimo Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-74 Dėl pritarimo Raseinių r. Šiluvos gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-60 Dėl pritarimo Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-57 Dėl pritarimo Raseinių r. Nemakščių darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-70 Dėl pritarimo Raseinių lopšelio-darželio "Liepaitė" direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-52 Dėl pritarimo Raseinių lopšelio-darželio "Saulutė" direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-59 Dėl pritarimo Raseinių r. Viduklės darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-53 Dėl pritarimo Raseinių specialiosios mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-69 Dėl pritarimo Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataska   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-64 Dėl pritarimo Raseinių r. Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-71 Dėl pritarimo Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-50 Dėl pritarimo Raseinių r. Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos a   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-65 Dėl pritarimo Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-62 Dėl pritarimo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ata   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-72 Dėl pritarimo Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro direkto   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-63 Dėl pritarimo Raseinių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-73 Dėl pritarimo Raseinių meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-67 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-279 patvirt   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-273 "Dėl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. TP-54 Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos patikėjimo teise valdomo turto nuomos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25. TP-66 Dėl maitinimo dienos normos nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. TP-78 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 "Dėl Raseinių   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 1
Babonienė Ona,
Prieš: 0


27. TP-80 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28. TP-82 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mok   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29. TP-87 Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Raseinių rajone 2017-2020 metų programos...   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0