Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2020-02-19   [2020-02-19]1.. TP-30 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau


2.. TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-37 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-41 Dėl leidimo Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje steigti priešmokyklinio ugdymo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-56 Dėl leidimo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje steigti priešmokyklinio ugdymo grupes   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-63 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-34 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti lengvąjį automobilį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-39 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Raseinių r. Šiluvos gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-43 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Raseinių r. Ariogalos gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-64 Dėl viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-46 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Raseinių r. Viduklės darželiui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-65 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. Užimtumo didinimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Ulickas Darius,


14.. TP-57 Dėl projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2021-2023 metų programą, sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Ulickas Darius, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-49 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms   Išsamiau