Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2017-10-23   [2017-10-23]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-365 Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


3. TP-366 Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių k   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-364 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-354 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-347 Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Raseinių rajono saviva   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-360 Dėl pritarimo projektui „Raseinių rajono savivaldybės privačių namų prijungimas prie nuotekų   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-337 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajam   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-340 Dėl turto perdavimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-346 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-353 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-287 ,,Dėl n   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-357 Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapaviečių (kapų) identifikavimo ir viešųjų kapinių   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Prieš: 0


13. TP-371 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-359 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0