Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2019-09-24   [2019-09-24]2. Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ finansavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo TS-377 Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Raseinių rajono švietimo įstaigose mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


6. Dėl investuotų lėšų į UAB „Raseinių vandenys“ panaudojimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


7. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SPORTO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS PRIE RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOS“ ĮGYVENDINIMUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl turto, reikalingo antrinių žaliavų surinkimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-21 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


10. Dėl pritarimo projektui „Šiluvos sen., Bogušių k. vietinės reikšmės kelio 6v8 kapitalinis remontas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl pritarimo projektui „Ariogalos sen., Plikių k. vietinės reikšmės kelio 1v151 (Sodo g.) kapitalinis remontas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau


14. DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ NUSTATYMO 2019 – 2020 METŲ ŠILDYMO SEZONUI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. (1.1.)TS-438 ,,DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO“ 6 PUNKTO PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0