Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


9-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr.17   [2020-04-08]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-92 „Dėl Raseinių rajono Savivaldybės ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties Nr. SR-108 pakeitimo“   Išsamiau


2.. TP-95 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“   Išsamiau


3.. TP-99 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“   Išsamiau


4.. TP-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“   Išsamiau


5.. TP-76 „Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo“   Išsamiau


6.. TP-109 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais“   Išsamiau


8.. TP-74 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti   Išsamiau


9.. TP-100 „Dėl 2020 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“   Išsamiau


10.. TP-79 „Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu“   Išsamiau


11.. TP-122 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo“   Išsamiau


12.. TP-123 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-143 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo“   Išsamiau


13.. TP-96 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“   Išsamiau


15.. TP-126 "Dėl maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų atleidimo nuo nuomos mokesčio"   Išsamiau