Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2019-03-19   [2019-03-19]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-106 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2018 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybės etikos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


4. TP-84 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 m. vykdymo atas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-92 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-103 Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 1
Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


7. TP-78 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 1
Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


8. TP-88 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarky   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-102 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-104 Dėl sutikimo perimti žemės sklypą Kryžkalnio kaime   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-105 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės pa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. DĖL PRITARIMO UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl pritarimo SĮ „Raseinių butų ūkis“ 2018 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2018 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0