Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2020-01-29   [2020-01-29]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo Savivaldybės įmonei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-7 Dėl savivaldybės būsto pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Karabinas Vidmantas,
Prieš: 2
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas,


6.. TP-14 Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti susitarimą dėl 2011 m. gruodžio 28 d. paskolos sutarties Nr. 2S-15 pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-15 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Betygala“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-16 Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-21 Dėl pritarimo projektui „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-17 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-25 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-26 Dėl pritarimo projektui „Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-4 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-20 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0