Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2017-02-22   [2017-02-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-67 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Babonienė Ona, Bautronis Andrius,


3. TP-60 Dėl leidimo Raseinių kūno kultūros ir sporto centrui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-70 Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos ce   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 2
Babonienė Ona, Bautronis Andrius,
Prieš: 0


5. TP-36 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-38 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų kultūros ir sporto renginių koordinacinio plano pat   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-69 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvark   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-41 Dėl Raseinių rajono Švietimo centro ir Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizav   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Babonienė Ona, Bautronis Andrius,


9. TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-61 "Dėl mo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-57 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-58 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 2
Babonienė Ona, Bautronis Andrius,
Prieš: 0


12. TP-44 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rasei   Išsamiau


13. TP-48 Dėl pritarimo eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos taikymui Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-49 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. TS-234 "Dėl mokesčių už va   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 1
Bautronis Andrius,
Prieš: 0


15. TP-50 Dėl Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 1
Babonienė Ona,
Prieš: 0


16. TP-52 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0