Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2017-05-22   [2017-05-22]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-218 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-237 Dėl įgaliojimo nustatyti Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams metines už   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-202 Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Raseinių rajono saviv   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-217 Dėl pritarimo žvyrkelių prioritetiniam sąrašui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-211 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-228 Dėl autobuso perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių autobusų parkas“   Išsamiau


8. TP-233 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kito neki   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-207 Dėl pritarimo projektui "Sporto aikštelės įrengimas šalia Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-226 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2016 m   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-210 Dėl įgaliojimo atstovauti visuotiniuose Raseinių miesto vietos veiklos grupės narių susirinki   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-212 Dėl pritarimo projektui "Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos daugiafunkcio cen   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-209 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-204 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės pa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-220 Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos a   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


17. TP-223 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-225 Dėl Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-227 Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijų tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-235 Dėl turto perdavimo savivaldybės įmonei "Raseinių butų ūkis"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-232 Dėl viešosios įstaigos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro "Atrask Raseinius" teik   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-239 Dėl pritarimo projektui "Atliekų tvarkymo kokybės gerinimas Raseinių ir Kuldigos rajonuose"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. TP-238 Dėl Raseinių rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo plano rengi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0