Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2018-11-27   [2018-11-27]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. DĖL RASEINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PAGALBOS Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ MINIMALIŲ IŠLAIDŲ MAITINIMUI, MEDIKAMENTAMS, APRANGAI IR PATALYNEI BEI ASMENS HIGIENOS PRIEMONĖMS FINANSINIŲ NORMATYVŲ IR VAIKŲ APRŪPINIMO APRANGA IR MINKŠTUOJU INVENTORIUMI MINIMALIŲ METINIŲ NORMŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-252 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PAKEITIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. DĖL RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ MAITINIMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ MEDIKAMENTAMS, PATALYNEI IR APRANGAI FINANSINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMUOSE TEIKIAMŲ ILGALAIKĖS (TUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Juška Edgaras, Radčenko Aldona Ona, Vaičius Sigitas, Kveselienė Genovaitė,
Susilaikė: 0
Prieš: 0