Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2016-05-23   [2016-05-23]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-243 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-246 Dėl pritarimo projektui "Bendras Lietuvos-Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėji   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-238 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-175 Dėl 2015 m. sausio 29 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-18 "Dėl lėšų l   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-211 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kilčauskas Antanas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Nacius Steponas,


7. TP-228 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2015 m   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-230 Dėl pritarimo 2014-2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos pakeitimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-239 Dėl pritarimo projektui "Piligrimų turizmo plėtra Lenkijoje ir Lietuvoje"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-240 Dėl pritarimo projektui "Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių ra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-160 Dėl 2016-2018 metų Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrij   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-218 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-219 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-226 Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-227 Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-229 Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-232 Dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvark   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-235 Dėl patalpų šildymo išlaidų kompensavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Kilčauskas Antanas,
Prieš: 2
Nacius Steponas, Matelis Saulius,


19. TP-236 Dėl 2016 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-249 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kito neki   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0