Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2017-10-23   [2017-10-23]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-365 Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-337 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajam   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-371 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


4. TP-372 Dėl žemės mokesčio lengvatų Raseinių rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-350 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-351 Dėl 2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-334 pripažinim   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-364 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-367 Dėl garantijos UAB „Raseinių vandenys“ imamai paskolai suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-368 Dėl garantijos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ ilgalaikei paskolai (lizingo sutarčiai) s   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-358 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl nu   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0