Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


8-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr. 44   [2018-01-11]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Remigijumi Aču slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo   Išsamiau
Pasisako:
Kunigiškis Giedrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Visockienė Gerda, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Gricius Algirdas, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Bardauskas Alfredas, Gricius Algirdas, Blinstrubas Vincas, Gricius Algirdas, Kunigiškis Giedrius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Zubiela Romaldas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Kunigiškis Giedrius, Užemeckas Kęstutis, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Galubauskas Gediminas Kazys, Gricius Algirdas, Kaupaitienė Diana, Gricius Algirdas, Bardauskas Alfredas, Gricius Algirdas, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Ulickas Darius, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Zubiela Romaldas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Užemeckas Kęstutis, Gricius Algirdas, Gricius Algirdas, Užemeckas Kęstutis, Gricius Algirdas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas, Bardauskas Alfredas, Gricius Algirdas,

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 25
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Tamaliūnas Mingaudas, Kuzmarskis Vaidas, Radčenko Aldona Ona, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Skamarakas Matas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Bautronis Andrius, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Remigijaus Ačo atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Visockienė Gerda, Bartkus Ričardas, Kilčauskas Antanas, Ulickas Darius, Galubauskas Gediminas Kazys, Gedminas Pranas, Kuzmarskis Vaidas, Rašimienė Gitana, Kunigiškis Giedrius, Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Garliauskienė Jūratė, Vazgys Jonas, Bardauskas Alfredas, Gunevičius Rimas, Užemeckas Kęstutis, Karabinas Vidmantas, Gricius Algirdas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 4
Tamaliūnas Mingaudas, Radčenko Aldona Ona, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Prieš: 0