Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2018-04-24   [2018-04-24]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-162 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos visuotin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-170 Dėl Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės   Išsamiau


4. TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugd   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-180 Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2018 metų vasarą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-173 Dėl pritarimo projektui "Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23,   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-185 Dėl finansinio prisidėjimo prie paminklo "Pasaulio Lietuvių vienybės karūna" pastatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0