Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2019-08-26   [2019-08-26]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-332 „Dėl lėšų limitų, skiriamų tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitoms apmokėti, patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos „Aušra“ finansavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ ĮRAŠYMO Į RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl savivaldybės būstų pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. DĖL PARDUODAMŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl prisidėjimo savivaldybės lėšomis prie projekto „Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Dižiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VISUOTINIUOSE RASEINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ SUSIRINKIMUOSE   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant Raseinių miesto vietos veiklos grupę ir jos veikloje“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl dalyvavimo projekte „WiFi4EU“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl pritarimo projektui Raseinių sen., Andrušaičių k., Bokšto g. (8v16) dalies kapitalinis remontas“   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. Dėl SĮ „Raseinių butų ūkis“ pertvarkymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


25. Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų įkainių pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26. Dėl Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


27. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28. Dėl atlygintinų teikiamų privalomų paslaugų įkainių   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30. Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0