Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis   [2020-06-17]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. Komiteto pirmininko tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Bulotas Vytautas,
Prieš: 0


2.. TP-218 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-193 Dėl Raseinių krašto istorijos muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-216 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Raseinių rajono kultūros centre, pareigybių skaičiaus patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-217 Dėl Raseinių rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


6.. TP-186 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-195 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-196 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Šaltinio progimnazijoje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-225 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Bulotas Vytautas,
Prieš: 0


10.. TP-188 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-189 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių kūno kultūros ir sporto centre, patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-190 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-203 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, juos parengusių trenerių, mokytojų ir sporto komandų vadovų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-220 Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-202 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. TP-194 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. TP-197 Dėl priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Bulotas Vytautas,
Prieš: 0


18.. TP-199 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus atleidimo iš pareigų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 1
Garliauskienė Jūratė,
Prieš: 0


19.. TP-204 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. TP-205 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl pritarimo projektui „Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-214 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bulotas Vytautas, Garliauskienė Jūratė, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0