Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2016-03-21   [2016-03-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-69 Dėl Raseinių rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-131 Dėl pritarimo 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės būklės   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-146 Dėl pritarimo nakvynės namų steigimui Raseinių rajono savivaldybėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-147 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti lengvąjį automobilį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 2
Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Prieš: 0


13. TP-123 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-148 Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliek   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-129 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-52 "Dėl proje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-132 Dėl 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-26 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-143 Dėl įgaliojimo atstovauti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dal   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-144 Dėl pritarimo projektui "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekons   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. Loretos Sirvidienės pasiūlytas projektas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl pritarimo projektui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0