Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2016-12-20   [2016-12-20]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Komiteto pirmininko rinkimai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-455 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. TS-205 "Dėl Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-456 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-149 "Dėl Ra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-442 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-450 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 1
Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


8. TP-443 Dėl pritarimo steigti Raseinių rajono savivaldybės viešąją įstaigą Raseinių verslo ir turizmo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 1
Vazgys Jonas,
Prieš: 0


9. TP-452 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių rajono švietimo centrą, prijungiant prie Raseinių pedagog   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-441 Dėl projekto, siūlomo įtraukti į valstybės investicijų 2017-2019 metų programą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-438 Dėl 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.TS-26 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-440 Dėl dotacijos skyrimo UAB "Raseinių vandenys" inžinerinių tinklų iškėlimui iš žemės sklypo La   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 1
Kunickas Rosvaldas,


13. TP-445 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutarties įgali   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 0


14. TP-451 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-437 Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-433 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės įmonei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-449 Dėl sutikimo perimti žemės sklypo dalį pagal panaudos sutartį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0