Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


9-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr.20   [2020-04-30]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-82 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


2.. TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


3.. TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


4.. TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai   Išsamiau


5.. TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


6.. TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


7.. TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


8.. TP-110 Dėl pritarimo UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


9.. TP-114 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklais" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


10.. TP-117 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


11.. TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-372 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


12.. TP-97 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


13.. TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo   Išsamiau


14.. TP-132 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau


15.. TP-134 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru   Išsamiau


16.. TP-139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau


17.. TP-135 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


18.. TP-136 Dėl VšĮ Raseinių ligoninė 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


19.. TP-137 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


20.. TP-138 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


21.. TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


22.. TP-141 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


23.. TP-133 Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau