Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2019-12-23   [2019-12-23]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-401 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 2
Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


2.. TP-398 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-405 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-283 "Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-399 Dėl turto perdavimo savivaldybės įmonei "Raseinių butų ūkis"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-400 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-349 "Dėl viešosios įstaigos Raseinių rajono jaunimo užimtumo centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo" pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-396 Dėl 2009 m. birželio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.(1.1)TS-204 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo" pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-402 Dėl Raseinių r. Viduklės darželio direktorės Loretos Urbonienės darbo sutarties privalomų sąlygų pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-403 Dėl Raseinių r. Ariogalos lopšelio- darželio direktorės Rasos Šadauskienės darbo sutarties privalomų sąlygų pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-404 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus Ramūno Bružo darbo sutarties privalomų sąlygų pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-393 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-406 Dėl Domanto Mūro apdovanojimo už aukštus rezultatus sporto srityje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-407 Dėl pritarimo projektui "Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių m., Žvyryno g., Žibuoklių g. ir Maironio g. dalyse"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Garliauskienė Jūratė, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0