Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2016-04-18   [2016-04-18]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-191 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-170 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-200 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-176 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano 2015 m. vykdymo ata   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-183 Dėl pritarimo priemonei "Raseinių Švč. Trejybės cerkvės varpinės bokšto avarinės grėsmės paša   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-202 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir i   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-168 Dėl UAB "Raseinių šilumos tinklai" patikslintos ilgalaikės 2014-2017 metų reguliuojamos veikl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-193 Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Raseinių vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tva   Išsamiau


10. TP-201 Dėl Raseinių rajono valdybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-209 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutarties įgali   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Jacikas Valdemaras, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-148 Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliek   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-181 Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-195 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-199 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės pa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-207 Dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0