Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2020-04-27   [2020-04-27]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-82 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


2.. TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


3.. TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai   Išsamiau


4.. TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


5.. TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


6.. TP-110 Dėl pritarimo UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


7.. TP-114 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklais" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


8.. TP-117 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


9.. TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo   Išsamiau


10.. TP-134 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru   Išsamiau


11.. TP-139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau


12.. TP-133 Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau