Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


9-ojo šaukimo tarybos posėdis Nr.19   [2020-04-16]1.. TP-85 Dėl Pritarimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


2.. TP-86 Dėl pritarimo Raseinių pagalbos šeimai namų 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


3.. TP-88 Dėl pritarimo Raseinių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


4.. TP-84 Dėl pritarimo SĮ „Raseinių butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


5.. TP-111 Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių butų ūkis“   Išsamiau


6.. TP-102 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui   Išsamiau


7.. TP- 128 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau


8.. TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


9.. TP-129 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo   Išsamiau


10.. TP-130 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau


11.. TP-131 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


12.. TP-75 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms   Išsamiau


13.. TP-116 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


14.. TP-91 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo   Išsamiau