Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2019-07-23   [2019-07-23]2. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 1
Bielskis Linas,
Prieš: 1
Vaičius Sigitas,


3. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ir viešąją įstaigą Raseinių dienos centrą „Vilties takas“ jungimo būdu   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 2
Vaičius Sigitas, Bielskis Linas,
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-309 ,,Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJANTIEMS GYVENTOJAMS TAIKOMŲ LENGVATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kaimų bendruomenė „Girkalnis“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių vandenys“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 24 D. SPRENDIMO NR.TS-118 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-21 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl elektros apšvietimo linijų išpirkimo Raseinių mieste   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 1
Vaičius Sigitas,
Prieš: 0


16. Dėl pritarimo dalyvavimui Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos programoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 2
Vaičius Sigitas, Bielskis Linas,
Prieš: 0


18. TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "Raseinių autobusų parkas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. Dėl pavedimo kontrolės ir audito tarnybai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 1
Vaičius Sigitas,
Prieš: 0