Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2020-02-19   [2020-02-19]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-58 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-59 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-37 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-63 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


7.. TP-33 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Kuzmarskis Vaidas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,


8.. TP-34 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti lengvąjį automobilį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-35 Dėl leidimo Raseinių krašto istorijos muziejui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


10.. TP-36 Dėl leidimo Raseinių socialinių paslaugų centrui pirkti transporto priemonę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-39 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Raseinių r. Šiluvos gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-40 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-43 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Raseinių r. Ariogalos gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-64 Dėl viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-46 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Raseinių r. Viduklės darželiui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. TP-50 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui   Išsamiau


17.. TP-51 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių rajono Karatė-do shotokan klubui „Busi-do“   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. TP-52 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Vosiliškio kaimo bendruomenė“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.. TP-53 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimų bendruomenei „Sujainiai“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. TP-54 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai Pašešuvio kaimo bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-55 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lenkelių kaimo bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.. TP-42 Dėl savivaldybės būsto pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.. TP-45 Dėl pritarimo paramos gavimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.. TP-60 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


25.. TP-61 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-371 „Dėl nuompinigių už Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


26.. TP-32 Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 1
Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 0


27.. TP-65 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 m. Užimtumo didinimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28.. TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29.. TP-57 Dėl projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2021-2023 metų programą, sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0