Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2019-02-25   [2019-02-25]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms   Išsamiau


3. Dėl pritarimo Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos 2018 metų ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL 2009 M. BIRŽELIO 25 D. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. (1.1) TS-204 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Jacikas Valdemaras, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0