Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2019-06-17   [2019-06-17]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl žemės ploto skyrimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl pritarimo projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimui Raseinių rajono savivaldybėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo projekte Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis dalyvaujančioms mokykloms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr.TS-171 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONEI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. .Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tiklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-427 Dėl seniūnaitijų sudarymo patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. DĖL NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL 2015 M. BALANDŽIO 30 D. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS-156 „DĖL NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Blinstrubiškių globos namams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0