Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2016-12-13   [2016-12-13]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-419 Dėl Danutės Enčerienės atleidimo iš Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos direktoriaus pa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-422 Dėl Raseinių lopšelio-darželio "Saulutė" direktorės Skinos Armalienės atleidimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0