Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2016-01-26   [2016-01-26]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-8 Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-1 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-7 Dėl nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso tvarkos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-16 Dėl pritarimo Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvark   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-28 Dėl rajono Savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-34 Dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-277 "Dėl Rasei   Išsamiau