Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis   [2020-08-17]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. . TP-275 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 1
Užemeckas Kęstutis,
Prieš: 0


2. . TP-272 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žaiginio bendruomenei „Bitupis“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-243 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-244 Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 1
Užemeckas Kęstutis,
Prieš: 0


5.. TP-237 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-251 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-252 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-262 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Raseinių krizių centras“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-230 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių butų ūkis“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-269 Dėl žemės sklypo dalies pirkimo visuomenės poreikiams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-240 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų specialistų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 1
Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


14.. TP-233 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo AB „Lytagra“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-234 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo AB „Lytagra“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. TP-235 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „BSP Retail Properties I“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Gedminas Pranas,
Prieš: 3
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Užemeckas Kęstutis,


17.. TP-239 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „BSP Retail Properties I“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Gedminas Pranas,
Prieš: 3
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Užemeckas Kęstutis,


18.. TP-254 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.. TP-266 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. TP-270 Dėl Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų apdovanojimų už brandos egzaminų rezultatus nuostatų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-267 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.. TP-255 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.. TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Raseinių rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.. TP-265 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Kelmės rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėmis   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25.. TP-273 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 1
Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


27.. TP-274 Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28.. TP-268 Dėl Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29.. TP-232 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 3
Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,


30.. TP-263 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų patalpų, skirtų maisto ruošimui, suteikimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 0