Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis   [2020-08-17]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1. . TP-275 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. . TP-272 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žaiginio bendruomenei „Bitupis“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-243 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-244 Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-237 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-251 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijai   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-252 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-262 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Raseinių krizių centras“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-263 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-224 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų patalpų, skirtų maisto ruošimui, suteikimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Blinstrubas Vincas,
Prieš: 0


10.. TP-230 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių butų ūkis“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 1
Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 0


11.. TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-227 Dėl žemės sklypo pripažinimo svarbiu kaimų bendruomenei „Dumšiškiai“ ir prašymo jį priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-269 Dėl žemės sklypo dalies pirkimo visuomenės poreikiams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-232 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 1
Blinstrubas Vincas,
Prieš: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,


16.. TP-233 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo AB „Lytagra“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. TP-234 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo AB „Lytagra“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. TP-235 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „BSP Retail Properties I“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,


19.. TP-239 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „BSP Retail Properties I“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,


20.. TP-253 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. TP-254 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22.. TP-266 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.. TP-267 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24.. TP-255 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Blinstrubas Vincas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0