Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2019-05-27   [2019-05-27]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. DĖL _______________ SKYRIMO Į RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO   Išsamiau


4. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO, KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo 2019 – 2023 m. Tarybos įgaliojimų laikui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl teisės įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Požečių kaimų bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl savivaldybės būsto pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių ir lengvatų nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0