Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2019-06-18   [2019-06-18]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl pritarimo projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimui Raseinių rajono savivaldybėje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo sąmatos pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-92 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Vaičius Sigitas, Bielskis Linas,


5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo projekte Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis dalyvaujančioms mokykloms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl įkainių už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymo, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl leidimo Raseinių r. Gylių mokyklai-daugiafunkciam centrui steigti ikimokyklinio ugdymo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr.TS-171 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio ir jo keitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 ,,Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONEI   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Raseinių r. Blinstrubiškių globos namams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginio plėtros plano rengimui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas,
Susilaikė: 1
Matelis Saulius,
Prieš: 0


18. .Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Vaičius Sigitas, Bielskis Linas,


19. Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tiklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. DĖL 2019 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR.TS-108 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES SUDARYMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Dėl žemės ploto skyrimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,


22. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 ,, Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Vaičius Sigitas,


23. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Bielskis Linas,
Susilaikė: 1
Matelis Saulius,
Prieš: 0


24. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Bielskis Linas,