Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2018-05-21   [2018-05-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-202 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 1
Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 1
Kunickas Rosvaldas,


3. TP-209 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas slapto balsa   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-210 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-211 Dėl pavedimo Robertui Pareigiui atlikti funkcijas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-208 Dėl 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-212 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-196 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų neki   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-207 Dėl atlygintinų teikiamų privalomų paslaugų tarifų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-200 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018-2020 metų Ras   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-204 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2017 m   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-213 Dėl pritarimo "Raseinių m. prekyvietės operatoriaus parinkimas" investicijų projekto ir partn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-192 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos suteikimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas,
Prieš: 1
Vežbavičius Petras,


14. TP-194 Dėl fiksuotų pajamų mokesčių dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-195 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu (netinkamu naudoti) ir jo nuraš   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-198 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-199 Dėl turto perdavimo savivaldybės įmonei "Raseinių butų ūkis"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-201 Dėl žemės sklypo perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "Raseinių autobusų parkas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-214 Dėl pritarimo projektui „Bendras Lietuvos – Lenkijos viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Kunickas Rosvaldas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0