Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2020-06-02   [2020-06-02]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-171Dėl naujų gatvių pavadinimų Girkalnio sen., Dvareliškių k. suteikimo ir gatvės Girkalnio mstl. sutrumpinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-175 Dėl Raseinių rajonui nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo projekte "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" dalyvaujančioms mokykloms   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-154 Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-155 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų sklypų dydžių nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-156 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-178 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,


7.. TP-179 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "Raseinių butų ūkis"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-166 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-177 Dėl maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atleidimo nuo nuomos mokesčio   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-180 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-181 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Ariogalos gimnazijos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Kunigiškis Giedrius,


12.. TP-183 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 1
Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


13.. TP-184 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių r. Šiluvos gimnazijos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 1
Kunigiškis Giedrius,
Prieš: 0


14.. TP-185 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimų bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Gedminas Pranas, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-182 Dėl Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Kunigiškis Giedrius, Užemeckas Kęstutis,
Susilaikė: 1
Gedminas Pranas,
Prieš: 0