Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2019-07-22   [2019-07-22]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Dėl žemės ploto pripažinimo svarbiu Betygalos seniūnijos bendruomenei, žemės plotui ribų suformavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKYRIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ir viešąją įstaigą Raseinių dienos centrą „Vilties takas“ jungimo būdu   Išsamiau
Pasisako:
Vazgys Jonas

Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


7. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-309 ,,Dėl mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJANTIEMS GYVENTOJAMS TAIKOMŲ LENGVATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Kaimų bendruomenė „Girkalnis“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių vandenys“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-21 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl elektros apšvietimo linijų išpirkimo Raseinių mieste   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl pritarimo dalyvavimui Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos programoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR.TS-109 „DĖL NUOLATINĖS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. DĖL PAVEDIMO KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI ATLIKTI UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŪKINĖS FINANSINĖS 2018-2019 M. VEIKLOS PATIKRINIMĄ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 1
Bartkus Ričardas,
Prieš: 0


18. Dėl pavedimo Kontrolės ir audito tarnybai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Prieš: 1
Vežbavičius Petras,