Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2018-03-20   [2018-03-20]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-88 Dėl pritarimo Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-93 Dėl pritarimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų ve   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-94 Dėl pritarimo Raseinių krašto istorijos muziejaus direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-102 Dėl pritarimo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos atask   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-104 Dėl pritarimo Raseinių rajono kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-135 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-227 "Dėl Ras   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-265 "Dėl spe   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-129 Dėl projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2019-2021 metų programą, sąrašo patvir   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-92 Dėl lopšelio-darželio "Liepaitė" patikėjimo teise valdomo turto nuomos įkainių patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-131 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Paupio mokyklą-daugiafunkcinį centrą, prijungiant prie   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas,
Susilaikė: 1
Bautronis Andrius,
Prieš: 0


12. TP-121 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivald   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-118 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-437 "Dėl Ras   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Nacius Steponas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0