Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2017-06-26   [2017-06-26]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-269 Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-240 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-248 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-301 "Dėl Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


5. TP-264 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-9 "Dėl Raseini   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


6. TP-247 Dėl pritarimo projektui "Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto aikštyno rekonstravimas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-249 Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2016 m.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-250 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo pat   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-244 Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-245 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-252 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-253 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Prieš: 0


13. TP-254 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-19 "Dėl vietin   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 0


14. TP-255 Dėl autobuso perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB "Raseinių autobusų parkas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-256 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo savivaldybės įmonei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-267 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-306 "Dė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 0


17. TP-268 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-370 "Dėl Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Kenstavičius Česlovas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Skamarakas Matas,
Prieš: 0


18. TP-258 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-140 "Dėl turto   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-259 Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos a   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-260 Dėl patalpų išlaikymo išlaidų kompensavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Karabinas Vidmantas,
Prieš: 1
Skamarakas Matas,


21. TP-262 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestinių nepr   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 1
Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


22. TP-263 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0