Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2016-03-09   [2016-03-09]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-116 Dėl pritarimo Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos atask   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. TP-98 Dėl pritarimo Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ata   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-117 Dėl pritarimo Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-113 Dėl pritarimo Raseinių r. Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 metų veiklos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-97 Dėl pritarimo Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 metų veiklos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-121 Dėl pritarimo Raseinių r. Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 metų veiklo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-111 Dėl pritarimo Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro direkto   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-95 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 20 d. sprendimo Nr.(1.1) TS-227 "Dėl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-75 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-76 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės ir patikėjimo teise priklausančio turto perdavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-46 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-77 Dėl Modesto Mikolaičio apdovanojimo už aukštus rezultatus sporto srityje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-49 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr.(1.1)TS-206 "Dėl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-54 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų kultūros ir sporto renginių koordinacinio plano pat   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. TP-61 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. TP-65 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rasei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0