Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2019-11-25   [2019-11-25]17.. Darbotvarkė   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-343 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų maitinimo išlaidų ir išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-344 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-347 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-348 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. TP-353 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos kainos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-357 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-85 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo" pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. TP-358 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 0


8.. TP-362 Dėl pritarimo VšĮ Raseinių ligoninei įsigyti kompiuterinį tomografą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 0


9.. TP-349 Dėl UAB „Raseinių šilumos tinklai“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Prieš: 0


10.. TP-350 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Kuzmarskis Vaidas,
Prieš: 0


11.. TP-351 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-359 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo padidinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-360 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro savininko kapitalo padidinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-361 Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Prieš: 0


15.. TP-364 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


16.. TP-365 Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 2
Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Kuzmarskis Vaidas,