Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2020-01-27   [2020-01-27]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


1.. TP-12   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. TP-19   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3.. TP-3 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. TP-13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 0
Prieš: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,


5.. TP-14 Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti susitarimą dėl 2011 m. gruodžio 28 d. paskolos sutarties Nr. 2S-15 pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6.. TP-16 Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Raseinių mieste, II etapas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. . TP-21 Dėl pritarimo projektui „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, II etapas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. TP-17 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. TP-22 Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame projekte   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. TP-24 Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie memorandumo pasirašymui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. TP-25 Dėl pritarimo projektui „Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. TP-26 Dėl pritarimo projektui „Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. TP-4 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. TP-6 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. TP-20 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bulotas Vytautas, Lukminaitė Dovilė, Kilčauskas Antanas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0