Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Sveikatos komiteto posėdis 2019-07-18   [2019-07-18]2. TP-196 Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo t   Išsamiau


3. TP-225 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. TS-209 "Dėl Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-220 Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ir vie   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-219 Dėl Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo   Išsamiau


6. TP-221 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo vald   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-222 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-309 "Dėl moky   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 1
Gricius Algirdas,
Prieš: 0


8. TP-223 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-232 Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona,
Susilaikė: 1
Gricius Algirdas,
Prieš: 0


10. TP-228 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-21 "Dėl Rasein   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-237 Dėl pritarimo dalyvavimui INTERREG V-A Lietuvos-Lenkijos programoje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Kilčauskas Antanas, Radčenko Aldona Ona, Gricius Algirdas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-235 Dėl pavedimo kontrolės ir audito tarnybai   Išsamiau