Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Švietimo komiteto posėdis 2016-10-25   [2016-10-25]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-384 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau


3. TP-361 Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo programos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-383 Dėl Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisij   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 3
Babonienė Ona, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas,
Prieš: 0


5. TP-379 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-260 "Dėl   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. TP-380 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-375 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-289 "Dėl sp   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-381 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atli   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana,
Susilaikė: 2
Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Prieš: 0


9. Dėl leidimo Raseinių specialiajai mokyklai pirkti mikroautobusą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Babonienė Ona, Galubauskas Gediminas Kazys, Rašimienė Gitana, Skamarakas Matas, Bautronis Andrius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0