Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Kaimo reikalų komiteto posėdis 2020-05-20   [2020-05-20]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


2.. TP-142 Dėl buvusios naftos bazės, esančio Raseinių r. sav., Virgainių k., Pramonės g., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programos 2020-2024 m. patvirtinimo   Išsamiau


3.. TP-152 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-66 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau


4.. TP-150 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


5.. TP-161 Dėl Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo   Išsamiau


6.. TP-143 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo   Išsamiau


7.. TP-159 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimo bendruomenei   Išsamiau


9.. TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano vizijos ir prioritetų patvirtinimo   Išsamiau


13.. TP-164 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių mieste   Išsamiau


14.. TP-165 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Ariogalos mieste   Išsamiau


15.. TP-153 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau


16.. TP-176 Dėl pritarimo projektui, skirtam turizmo paslaugų sektoriaus veiklos gerinimui bei kultūros ir gamtos paveldo objektų įveiklinimui   Išsamiau