Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2020-04-28   [2020-04-28]Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau


1.. TP-82 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


2.. TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo   Išsamiau


3.. TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai   Išsamiau


4.. TP-110 Dėl pritarimo UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


5.. TP-114 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklais" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


6.. TP-117 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2019 m. veiklos ataskaitai   Išsamiau


7.. TP-97 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo   Išsamiau


8.. TP-132 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau


9.. TP-139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" įstatinio kapitalo didinimo   Išsamiau


10.. TP-135 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


11.. TP-136 Dėl VšĮ Raseinių ligoninė 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


12.. TP-137 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


13.. TP-138 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


14.. TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau


15.. TP-141 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai   Išsamiau