Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Kaimo reikalų komiteto posėdis 2018-03-21   [2018-03-21]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. TP-125 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau


3. TP-126 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų p   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-28 "Dėl pritari   Išsamiau


6. TP-86 Dėl pritarimo projektui "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonst   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-103 Dėl vietovės lygmens Raseinių r. sav., Paliepių sen., Paliepių k. susisiekimo komunikacijų in   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-101 Dėl žemės sklypo pirkimo visuomenės poreikiams   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. TP-91 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Gėluvos kaimo bendruomenei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-98 Dėl 2013 m. kovo 28 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. (1.1)TS-96 "Dėl Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-119 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. TP-120 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl kaimo bendruomenės „Kalnujai“ kaimo plėtros projektų finansavimo paraiškos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 2
Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Prieš: 1
Zubiela Romaldas,


14. Dėl VO „Kaulakių kaimo bendruomenė“ kaimo plėtros projektų finansavimo paraiškos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 0

Susilaikė: 2
Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Prieš: 1
Zubiela Romaldas,


15. Dėl Ramonų kaimo bendruomenės kaimo plėtros projektų finansavimo paraiškos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16. Dėl Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos kaimo plėtros projektų finansavimo paraiškos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl Gervinės kaimo bendruomenės kaimo plėtros projektų finansavimo paraiškos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Zubiela Romaldas, Kaupaitienė Diana, Bielskis Linas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0