Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2018-08-16   [2018-08-16]1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. Komiteto pirmininko rinkimai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimai   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kenstavičius Česlovas, Nacius Steponas,
Prieš: 0


4. TP-276 Dėl pritarimo projektui "Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas, II etapas"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. TP-286 Dėl pritarimo projekto "Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas" sprendinių   Išsamiau


6. TP-293 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018-2020 metų Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. TP-310 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Raseinių rajono savivaldybės ir Portugalijos Respublikos O   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. TP-304 Dėl mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo aprašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Kenstavičius Česlovas,
Prieš: 1
Nacius Steponas,


9. TP-278 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. TP-279 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvi   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. TP-313 Dėl 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau


12. TP-291 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-266 "Dėl sp   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. TP-281 Dėl Modesto Mikolaičio apdovanojimo už aukštus rezultatus sporto srityje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. TP-282 Dėl asociacijos "Raseinių krepšinis" finansavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. TP-283 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Nacius Steponas,
Prieš: 0


16. TP-284 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Nacius Steponas,
Prieš: 0


17. TP-285 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Rase   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Kilčauskas Antanas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. TP-308 Dėl Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19. TP-297 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. TP-298 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąra   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. TP-309 Dėl savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


22. TP-305 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23. TP-290 Dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. TP-295 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo Antaninai Dapkuvienei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 1
Nacius Steponas,


25. TP-306 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įsta   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 1
Nacius Steponas,
Prieš: 0


26. TP-312 Dėl turto, reikalingo šilumos tiekimo funkcijai vykdyti, perdavimo UAB "Raseinių šilumos tink   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Nacius Steponas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0