Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Ūkio komiteto posėdis 2019-05-13   [2019-05-13]1. Darbotvarkės tvirtinimas vazgys jonas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21. Komiteto pirmininko tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


2. DĖL EDMUNDO JONYLOS SKYRIMO Į RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO VIOLETA MIELINIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


3. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO VIOLETA MIELINIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


4. Dėl prisidėjimo lėšomis prie vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo Valmantas Bentnorius   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-259 „DĖL DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONĘ ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ IR ŠIOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO LORETA SIRVIDIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl bendrojo skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą ir teikiamas komunalines paslaugas išieškojimo savivaldybės valdomose įmonėse taisyklių patvirtinimo JOLITA PAMEDYTYTĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO DAIVA DAUGĖLIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo DAIVA DAUGĖLIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų pavedimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl išlaidų už komunalines paslaugas (šildymą, elektrą, vandenį) kompensavimo ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


11. Dėl sutikimo nurašyti Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl suvenyrų „ Surink Lietuvą“ kainos nustatymo ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Raseinių rajono jaunimo užimtumo centrui ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo DALIA ANDRIULIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


16. Dėl pritarimo taikos sutarčiai ir savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn ROBERTAS PAREIGIS   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ VIOLETA MIELINIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 2
Bartkus Ričardas, Vazgys Jonas,
Susilaikė: 2
Kuzmarskis Vaidas, Vežbavičius Petras,
Prieš: 0


19. DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO ATLIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADINISTRACIJOJE VIOLETA MIELINIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-441 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo VIOLETA MIELINIENĖ   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Bartkus Ričardas, Kuzmarskis Vaidas, Vazgys Jonas, Karabinas Vidmantas, Vežbavičius Petras,
Susilaikė: 0
Prieš: 0