Raseinių rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Biudžeto komiteto posėdis 2019-05-13   [2019-05-13]1. Darbotvarkės tvirtinimas   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl prisidėjimo lėšomis prie vietinės reikšmės kelių su žvyro danga asfaltavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas,
Susilaikė: 2
Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Prieš: 0


6. Dėl išlaidų už komunalines paslaugas (šildymą, elektrą, vandenį) kompensavimo   Išsamiau


7. Dėl sutikimo nurašyti Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8. Dėl suvenyrų „ Surink Lietuvą“ kainos nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Raseinių rajono jaunimo užimtumo centrui   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 4
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl 2019 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 3
Kenstavičius Česlovas, Skamarakas Matas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 2
Vaičius Sigitas, Bielskis Linas,
Prieš: 0


12. Dėl pritarimo taikos sutarčiai ir savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13. Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono savivaldybės nuosavybėn   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-441 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 5
Kenstavičius Česlovas, Vaičius Sigitas, Skamarakas Matas, Bielskis Linas, Matelis Saulius,
Susilaikė: 0
Prieš: 0